Βρείτε υποστήριξη κοντά σας

The below links are for global patient groups. You can find the right support for your country via their websites. 

Οξεία λευχαιμία

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL)

Χρόνια μυελοειδής λευχαιμία (CML)