Βρείτε υποστήριξη κοντά σας

The below links are for global patient groups. You can find the right support for your country via their websites. 

Οξεία λευχαιμία

alan.png

Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL)

cllan-logo-500px.jpg

Χρόνια μυελοειδής λευχαιμία (CML)

Newsletter_1_1_.jpg